Діагностика

Діагностика є ключовим етапом у процесі роботи над проектом. Вона необхідна для оцінки стану структури бізнесу клієнта.

Діагностика

Діагностика є ключовим етапом у процесі роботи над проектом. Вона необхідна для оцінки стану структури бізнесу клієнта.

Головні напрямки діагностики

 • Аналіз проблем і потреб замовника

 • Визначення застосовності рішень Microsoft Dynamics 365 задля вирішення конкретного завдання

 • Визначення бізнес-схеми роботи підприємства замовника

 • Визначення обсягів робіт

 • Визначення термінів виконання проекту

 • Визначення бюджету

 • Виявлення і визначення розмірів ризиків

Головні напрямки діагностики

 • Аналіз проблем і потреб замовника

 • Визначення застосовності рішень Microsoft Dynamics 365 задля вирішення конкретного завдання

 • Визначення бізнес-схеми роботи підприємства замовника

 • Визначення обсягів робіт

 • Визначення термінів виконання проекту

 • Визначення бюджету

 • Виявлення і визначення розмірів ризиків

OntargIT — це консалтингова група, що зосереджена на розгортанні та підтримці передових хмарних рішень Microsoft для бізнесу на основі Microsoft Dynamics 365 (ERP & CRM) і Power Platform.

OntargIT — це консалтингова група, що зосереджена на розгортанні та підтримці передових хмарних рішень Microsoft для бізнесу на основі Microsoft Dynamics 365 (ERP & CRM) і Power Platform.

Високорівневий аналіз бізнес-вимог замовника. Більшість клієнтів OntargIT – це успішні компанії, що є активними гравцями на ринку. У процесі своєї роботи фахівці цих компаній стикаються зі спектром визначених проблем, за рішенням яких вони звертаються в компанію OntargIT.
Фахівці OntargIT визначать, наскільки і якою мірою система управління підприємством Microsoft Dynamics 365 може бути інтегрована в структуру бізнесу замовника таким чином, щоб при мінімальному порушенні організаційної структури забезпечити максимальні вигоди від впровадження.

OntargIT_dynamics_365_diagnostic-1

Високорівневий аналіз бізнес-вимог замовника. Більшість клієнтів OntargIT – це успішні компанії, що є активними гравцями на ринку. У процесі своєї роботи фахівці цих компаній стикаються зі спектром визначених проблем, за рішенням яких вони звертаються в компанію OntargIT.
Фахівці OntargIT визначать, наскільки і якою мірою система управління підприємством Microsoft Dynamics 365 може бути інтегрована в структуру бізнесу замовника таким чином, щоб при мінімальному порушенні організаційної структури забезпечити максимальні вигоди від впровадження.

OntargIT_dynamics_365_diagnostic-1

Фахівці OntargIT роблять повний структурний аудит і визначать усі головні елементи та ланцюги зв’язків. Ключовими факторами, які визначають раціональність впровадження проекту, є визначення обсягів робіт, строків їх виконання і, як результат, – визначення сукупного бюджету.
У деяких компаніях є бізнес-процеси, що містять у собі високі ризики в силу великої частки невизначеності в них. Для таких процесів рекомендується зробити більш детальний бізнес-аналіз. Завдання детального аналізу на фазі діагностики зводяться до отримання достатньої інформації для точного визначення рамок проекту та обсягу передбачуваних робіт.

Фахівці OntargIT роблять повний структурний аудит і визначать усі головні елементи та ланцюги зв’язків. Ключовими факторами, які визначають раціональність впровадження проекту, є визначення обсягів робіт, строків їх виконання і, як результат, – визначення сукупного бюджету.
У деяких компаніях є бізнес-процеси, що містять у собі високі ризики в силу великої частки невизначеності в них. Для таких процесів рекомендується зробити більш детальний бізнес-аналіз. Завдання детального аналізу на фазі діагностики зводяться до отримання достатньої інформації для точного визначення рамок проекту та обсягу передбачуваних робіт.

Фахівці компанії оцінюють вартість передбачуваних робіт, визначають вигоду від впровадження проекту і виявляють ризики. Детальне дослідження проекту грає важливу роль в процесі оцінки повернення інвестицій, вкладених у реалізацію проекту. Основний фокус буде направлений на рамки визначення обсягу робіт і термінів виконання проекту.
У комплексі послуг по діагностиці додатково можуть надаватися послуги з інфраструктурного аналізу, оцінки архітектури рішення, підготовки бізнес-кейсу. Результати робіт оформляються у вигляді відповідних документів. Однак виконання даних робіт можна перенести на фази Аналіз і Дизайн.
Фінальний набір завдань фази діагностика полягає у визначенні підходів до реалізації проекту, а також планування проекту – визначенні ресурсів, часу та бюджету для впровадження рішення Microsoft Dynamics 365.

Фахівці компанії оцінюють вартість передбачуваних робіт, визначають вигоду від впровадження проекту і виявляють ризики. Детальне дослідження проекту грає важливу роль в процесі оцінки повернення інвестицій, вкладених у реалізацію проекту. Основний фокус буде направлений на рамки визначення обсягу робіт і термінів виконання проекту.
У комплексі послуг по діагностиці додатково можуть надаватися послуги з інфраструктурного аналізу, оцінки архітектури рішення, підготовки бізнес-кейсу. Результати робіт оформляються у вигляді відповідних документів. Однак виконання даних робіт можна перенести на фази Аналіз і Дизайн.
Фінальний набір завдань фази діагностика полягає у визначенні підходів до реалізації проекту, а також планування проекту – визначенні ресурсів, часу та бюджету для впровадження рішення Microsoft Dynamics 365.

Діагностика ERP та CRM систем

Інформація, отримана в рамках процесу діагностики, є ключовою протягом всієї роботи над проектом, і так само залишається важливою компонентою після його завершення.