Не секрет, що правила обліку можуть відрізнятися у різних країнах. Такі відмінності вимагають від виробників управлінських систем, які поширюються по всьому світі, проводити відповідні доопрацювання під локальні ринки. Для великих ринків такі доробки виконує сам виробник, а інших ринків, зазвичай, залучають партнерів.

Локалізацію для ринку України забезпечує Золотий партнер Microsoft  – компанія OntargiT.

Локалізація Dynamics 365 Finance для України є надбудовою і являє собою набір функціональності, пов’язаний з особливостями обліку відповідно до українських стандартів та вимог українського законодавства. Таким чином, локалізація удосконалює та доповнює стандартні можливості системи, пропонуючи вам готовий до використання продукт для автоматизації бізнесу в Україні.

Кореспонденція згідно з українськими стандартами обліку

На відміну від європейських та американських правил обліку, в Україні потрібно забезпечити так звану кореспонденцію, згідно з українськими стандартами обліку. Кожна бухгалтерська операція відображається у вигляді комбінації рахунку та кореспондуючого йому рахунку – тобто дебет та кредит. Такий звичний вигляд допоможе співробітникам бухгалтерського відділу швидко адаптуватись до нової системи.

Облік ПДВ

Локалізація пропонує широкий та гнучкий інструментарій обліку ПДВ. Для визначення типу та ставки податку використовуються податкові групи, які прив’язуються до клієнта або постачальника, та податкові групи номенклатур, які вказуються на продукті, що продається або купується. Система автоматично обчислює ставку податку, використовуючи комбінацію цих двох груп. Кожен податковий код має налаштування, яке визначає його фінансове рознесення – таким чином, податкові проводки формуються автоматично при реєстрації накладної або передоплати.

Відповідно до вимог бізнесу, забезпечується будь-яка із схем обліку ПДВ – згідно з касовим методом та методом «першої події».

З додаткових можливостей можна назвати функцію контролю встановленої ознаки «передоплата», яка забезпечує коректність зіставлення операцій – тобто ця перевірка забезпечує точність зіставлення передоплати до конкретної накладної.

А при помилковій класифікації платежу як передоплатного його можна легко і швидко перетворити на платіж по відстрочці.

ПДВ у розрахунках з постачальниками та клієнтами

Залежно від налаштувань система автоматично формує податкові накладні за «першою подією» або за касовим методом. Також забезпечується обидві схеми бухгалтерської рознесення за операціями з постачальниками залежно від того, чи організація використовує рахунок обліку авансових платежів у своєму плані рахунків. Підтримується автоматичне зіставлення накладної з платежем – вам не потрібно вручну визначати накладну під час аналізу банківської виписки.

Для роботи з клієнтами локалізація пропонує функціональність реєстрації та експорту до єдиного реєстру створених податкових накладних та коригувань. Також податкова накладна може бути створена на часткову суму з урахуванням раніше проведеної передоплати.

Локалізація підтримує всі необхідні для обліку ПДВ довідники, зокрема довідник кодів причин. Ви можете формувати податкові накладні для всіх можливих операцій, включаючи негосподарську діяльність, закупівлю послуг у нерезидентів, продаж нижче собівартості, списання товару або основних засобів.

Для кожного клієнта або постачальника ви можете створювати необмежену кількість договорів, кожен з яких може мати унікальний номер і дату договору, умови поставки та оплати, реквізити оплати, фінансові аналітики. У межах договору може бути налаштовано автоматичне зіставлення накладних та оплат. Також, у звітності щодо контрагентів ви зможете бачити інформацію не лише у розрізі контрагента, а й у розрізі його договорів.

Формування податкової накладної

Податкова накладна може бути створена на підставі вибраних рядків накладної, всіх рядків накладної, кількох накладних. У разі потреби ви можете вказати Вид документу, Код причини та дату реєстрації – хоча в більшості випадків ця інформація підтягується автоматично. Формуючи податкову накладну, ви можете перевірити суму податкових накладних та розраховану суму податку.

Реєстр створених податкових накладних

Усі створені вами податкові накладні та коригування зберігаються у спеціальній формі, де ви можете побачити всю супутню інформацію, вихідний документ, статус податкової накладної, статус експорту до єдиного реєстру. Для кожної податкової накладної внизу відображається рядкова частина – якщо податкова накладна створена на підставі видаткової накладної – ви побачите найменування товару, кількість та ціну. Якщо податкова накладна була створена на підставі передоплати, ви зможете оновити податкову накладну після зіставлення передоплати з накладною або замовленням на продаж, після чого система оновить рядкову частину податкової накладної та розрахує кількість та суму пропорційно до суми передоплати. Ви можете створити коригування до ПН, при цьому коригування зміни кількості або ціни можуть бути виконані автоматично. З цієї форми ви можете вивантажити податкові накладні до єдиного реєстру, скасувати реєстрацію або видалити.

Імпорт податкових накладних із М.E. DOC

Використовуючи локалізацію, ви можете завантажувати реєстр отриманих податкових накладних та коригування з Медок та обробляти їх у системі.

Форма «податкові накладні постачальників з Медок» є сховищем будь-коли зареєстрованих постачальниками податкових накладних. Тут зберігається вся інформація про отриману податкову накладну: дати ПН та реєстрації, реєстраційні номери постачальника, номер ПН, суми. Також, ви можете відслідковувати статус ПН. При завантаженні реєстру ПН система автоматично визначає постачальника та зареєстровану операцію, за якою була створена ПН та надає їй статус «Відкрита». Після рознесення статус змінюється на “Рознесено”. Якщо виникли сумніви щодо отриманої накладної, статус може бути змінено на «До з’ясування». Таким чином, ви завжди можете відстежити історію податкової накладної та виконати необхідні процедури. Також, ви можете сформувати зведену податкову накладну та переглянути документи, за якими вона створена.

Касові операції

У спеціальному модулі ви можете вести каси, реєструвати касові ордери та розраховувати курсову різницю. При цьому локалізація надає всі затверджені законодавством друковані форми. Ви можете виводити їх на екран, зберігати або надсилати на друк.

Операції з основними засобами

Модуль Основні засоби надає функціональність, яка покриває стандартні вимоги щодо правил обліку операцій щодо активів організації. Ви можете вести паралельний облік у кількох моделях – наприклад, для цілей управлінського та податкового обліку. Система автоматично формує групу проводок залежно від налаштувань. Локалізація забезпечує всіма необхідними друкованими формами – карткою основного засобу, актом введення в експлуатацію, інвентаризаційною відомістю та іншими.

Розрахунки з підзвітними особами

У комбінації з модулем Управління витратами, локалізація забезпечує повноцінний процес розрахунку з підзвітними особами, починаючи формуванням та затвердженням заявок на відрядження та закінчуючи формуванням друкованої форми авансового звіту. Є можливість оформлення податкової накладної виходячи з авансового звіту, реєстрації закупівлі ТМЦ підзвітною особою, автоматичного формування авансового платежу чи компенсації, і навіть розрахунку курсової різниці.

Управління банківськими операціями

Система надає широкий інструментарій обробки банківських платежів. Локалізація Dynamics 365 Finance для України пропонує двосторонню інтеграцію із банківськими системами. Ви можете налаштувати автоматичний процес формування вихідних платежів згідно з умовами оплати, встановленими на договорі покупки. Додатково може бути налаштований диверсифікований механізм затвердження заявок на оплату, залежно від типу витрат. Також пропонується інструмент, який дозволяє автоматично формувати призначення платежу. Банківські виписки завантажуються до єдиного реєстру, де відбувається процедура автоматичного розпізнавання платежів – контрагента, договору, бухгалтерських рахунків для рознесення платежу.

Інтеграція з системами електронного документообігу

Для обміну електронними документами за допомогою українських систем зовнішнього документообігу було розроблено спеціальний модуль. Документи формуються у будь-яких форматах. І це забезпечується за допомогою налаштування, а не програмування. На даний момент у нашій бібліотеці вже є інтеграція з такими провайдерами, як АСКОД та ПТАХ, інтеграція з іншими системами може бути реалізована додатково.

Загалом цей модуль призначений для обміну електронними документами між компаніями України. Одразу після реєстрації видаткової накладної, ви можете надіслати документ в електронній формі контрагенту, при цьому система може вкласти файл із друкованою формою документа. Ви можете відслідковувати статус надісланого документа – система отримує відповідь від зовнішнього провайдера та реєструє історію. Вже зараз бібліотека електронних документів містить накладні, акти виконаних робіт, договори, податкові накладні. Інші типи документів можуть бути реалізовані додатково.

Для зручності та скорочення часу роботи, ви можете підписувати документи безпосередньо з Dynamics 365 Finance , при цьому у разі відсутності довіреної особи ключі можуть бути призначені іншому співробітнику. Якщо підпис на документі є обов’язковим, система надсилає документ лише після факту підписання.

Звітність

У комбінації зі стандартними можливостями Dynamics 365 Finance, локалізація забезпечує користувачів необхідною звітністю, включаючи пакет фінансової звітності відповідно до вимог українського законодавства та вимог корпоративної групи (якщо компанія є частиною групи компаній), перелік бухгалтерської звітності та податкову звітність.

Завантаження валютних курсів згідно з НБУ

Локалізація включає інтеграцію з Національним Банком України, що забезпечує безперервне завантаження актуальних валютних курсів. Система автоматично визначає валютний курс, залежно від зазначеної дати проведення операції.

Локалізована ERP система світового рівня Microsoft Dynamics 365 Finance допоможе автоматизувати підприємство в Україні, ефективно та в рамках закону вести облік в українському підрозділі вашої міжнародної компанії. Локалізація Dynamics 365 Finance для України це комбінація найкращих світових практик та бізнес процесів з урахуванням українського законодавства та вимог забезпечить ефективне вирішення ваших завдань.

Published On: May 30th, 2022 / Categories: Локалізація, ERP /

Модернізуйте бізнес разом з нами!

OntargIT є офіційним партнером Microsoft з впровадження технологій Dynamics 365. З нашим досвідом у різних галузях, ми забезпечимо індивідуальний підхід та ефективні рішення, які ідеально відповідатимуть потребам вашої компанії. Залиште заявку зараз, і наша команда експертів допоможе вам скористатися всіма перевагами Dynamics 365.

Надсилаючи свої дані, я даю згоду на те, щоб зі мною зв’язалися

Модернізуйте бізнес разом з нами!

OntargIT є офіційним партнером Microsoft з впровадження технологій Dynamics 365. З нашим досвідом у різних галузях, ми забезпечимо індивідуальний підхід та ефективні рішення, які ідеально відповідатимуть потребам вашої компанії. Залиште заявку зараз, і наша команда експертів допоможе вам скористатися всіма перевагами Dynamics 365.

Надсилаючи свої дані, я даю згоду на те, щоб зі мною зв’язалися